UPPDRAGET i fokus

Våra ledord är engagemang, tillgänglighet och flexibilitet

Vi engagerar oss i varje person. Vi är tillgängliga dygnet runt, året runt. Vi är flexibla och anpassar insatsen till uppdragets behov.

Hjälp till de utsatta

Vi står för stöd och hjälp till utsatta människor i samhället, vi hjälper till att skapa ett fungerande vardagsliv där målet är att bli självförsörjande och hitta en egen bostad. HosHanna har anpassade boenden som tar emot kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relationer. Vi arbetar för deras välmående i en skyddad och trygg miljö.