Om oss

Nedan kan du läsa mer om HosHanna och historien bakom vår verksamheten


HosHanna startade år 2011 och har sedan dess arbetat med människor i olika utsatta situationer. Arbetet har omfattats av enskilda KBT- terapier och av diverse konsultuppdrag. Bolaget omvandlades år 2015 till ett aktiebolag då boendet öppnade. HosHanna arbetar främst med kommuner som uppdragsgivare men tar även emot privatpersoner och företag. Under våren år 2017 utvecklades det skyddade boendet HosHanna med inriktningen att arbeta med kvinnor och barn vilka utsatts för våld i nära relationer. Detta ledde till att HosHanna under hösten år 2017 öppnade dörrarna till sitt andra boende. Parallellt med detta startade även HosHanna inriktningen lokalvård, ett städbolag i egen regi då ledningen på HosHanna har flerårig erfarenhet av ledande position i städbranschen. På städbolaget HosHanna finns personal med mångårig erfarenhet av branschen vilka fungerar som faddrar till de nyanställda personerna som bland annat rekryterats genom boendet. Städbolaget ligger under samma organisation som boendet men drivs som en egen gren, samröret mellan grenarna är individerna. De boende som visar intresse erbjuds utbildning och arbete vilket skapar en känsla av sammanhang och stärker den enskilde individens tro på sin egen förmåga. Arbete skapar självförsörjande vilket underlättar den enskildes förmåga till självständighet i vårt samhälle.

HosHanna

På grund av den ökade hotbilden skriver vi inte ut vår besöksadress. Ni är välkomna att kontakta oss per e-post eller per telefon.

Postadress: Kanalvägen 5A, 194 61 Upplands Väsby

(Administrativ aderss)

Tel: 076 226 28 88

E-mail: hanna@hoshanna.se